Y Cyntedd

 

Dyma’r fynedfa flaen i’r Brif Neuadd.  Mae hysbysfwrdd cymunedol yn y cyntedd yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau ac am y Gymdeithas a grwpiau eraill.
Mae mynediad i dai bach i Fenywod, Dynion a phobl anabl.