Grwpiau Cymunedol

Mae’r Neuadd yn cael ei defnyddio gan nifer o fudiadau lleol sy’n cyfarfod yno’n gyson.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth amdanynt ar eu tudalen eu hunain ar y fwydlen hon.

Os hoffech ddechrau grŵp newydd (ffotograffiaeth, dawnsio, ioga, gwnïo, gwau, aromatherapi, dosbarthiadau iaith ymhlith llawer mwy) cysylltwch â ni trwy e-bost gan ddefnyddio’r dudalen gyswllt uchod neu ffoniwch neu ysgrifennwch atom.

Cymdeithas Les Pontiets
Y Neuadd Les
Heol y Meinciau
Pontiets,
Llanelli
SA15 5TR          Ffôn: 01269 860966