Cyfleusterau


Mae Neuadd Pontiets yn cynnwys prif neuadd fawr, dwy ystafell gyfarfod lai a Llyfrgell – y cyfan ar gael i’w llogi.

Mae gan y Gegin yr holl gyfleusterau angenrheidiol: ffwrn drydan, peiriant golchi llestri, oergell a digon o arwynebau gweithio.

Ceir mwy o wybodaeth yn y cysylltiadau unigol ar y chwith, ynghyd â’r prisiau llogi.

Os hoffech wneud archeb neu holi am ddefnyddio’r Neuadd cysylltwch â ni ar 01269 860966, ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad isod neu cysylltwch â ni trwy e-bost.

Cymdeithas Les Pontiets
Y Neuadd Les
Heol y Meinciau
Pontiets,
Llanelli
SA15 5TR