Costau Llogi

Grwpiau/Cymdeithasau Lleol – £10 y sesiwn (hyd at 2 awr)

Twmpath – £55

Partïon Pen-blwydd Plant – £37

Cyngherddau (Cymdeithasau’r Pentref) – £60 (+£5 am bob awr ychwanegol ar ôl 10pm)

Cyngherddau (Cymdeithasau’r tu allan i’r Pentref) – £70 (+£5 am bob awr ychwanegol ar ôl 10pm)

Cyfarfodydd/Cynadleddau (Mudiadau’r tu allan i’r Pentref) -
Y Brif Neuadd – £12.50 yr awr
Y Gegin/Ystafell Cyn-Ysgol- £12 y sesiwn
Sgrîn a Thaflunydd – £10 y sesiwn
Bwffe Bys a Bawd – £6.00 y person
Te/Coffi – £2.00 y person am y dydd