Cynadleddau

Mae Neuadd Les Pontiets mewn lleoliad cyfleus, hanner ffordd rhwng Caerfyrddin a Llanelli.  Mae digon o leoedd parcio gyferbyn â’r Neuadd. Gall y Brif Neuadd eistedd 150 o bobl ac mae dwy ystafell arall ar gael ar gyfer gweithdai os oes angen.  Rhoddir crynodeb byr o’r cyfleusterau yma, gyda phrisiau. Er mwyn cael mwy o wybodaeth neu os hoffech weld y cyfleusterau cysylltwch â ni trwy e-bost neu ar y ffôn.

Y Brif Neuadd (a’r Llwyfan) Uchafswm 150 o bobl £12 yr awr

Ystafell Gyfarfod 1 (uchafswm o tuag 16-20 o bobl) £9.50 yr awr

Ystafell Gyfarfod 2 (uchafswm o tua 25 o bobl) £9.50 yr awr

Sgrîn a Thaflunydd – £10 y sesiwn

Cysylltiad Rhyngrwyd Diwifr -£5 y dydd (trwy drefnu ymlaen llaw)

Cyfleusterau Llungopïo a Lamineiddio (trwy drefnu ymlaen llaw)

Bwffe Bys a Bawd ar gael – £5.00 y person

Te/Coffi – £1.50 y person y dydd

Cegin Fodern

Mynedfa i Bobl Anabl

Tai Bach i Bobl Anabl

Caffi Gerllaw

Parcio am Ddim i 40 o geir gyferbyn â’r neuadd

Lleoliad cyfleus (hanner ffordd rhwng Caerfyrddin a Llanelli)

Er mwyn cael mwy o fanylion ffoniwch y Neuadd ar 01269 860966 neu e-bostiwch trwy ddefnyddio’r dudalen Gyswllt uchod.