Sgowtiaid

Rydyn ni’n cwrdd bob nos Lun (yn ystod tymor ysgol) rhwng 7pm-8.30pm.  Mae angen i blant fod rhwng 7 oed 6 mis a 10 oed 6 mis. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys gwaith bathodynnau, chwarae gemau, gwneud ffrindiau, dysgu am yr ardal leol, rhoi cynnig ar lwyth o bethau newydd a chael hwyl.

Y gost yw £2.00 y sesiwn.

Rydyn ni hefyd yn mynd i ffwrdd i wersylloedd ardal, cystadlaethau nofio a phêl droed. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys cerdded, dysgu am sgiliau sgowtio awyr agored a gweithio i gael bathodynnau gweithgareddau.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Aeurin Heath ar 07970 343829 neu Ralph Stephens 07850 758828 neu 01267 267428 neu e-bostiwch y Neuadd a bydd eich manylion yn cael eu pasio ymlaen.