Decoupage

Mae’r Dosbarth yn cwrdd bob dydd Mawrth rhwng 10-12am yn ystod tymhorau ysgol.

Y gost yw £41 am dymor o 10 wythnos.

Grŵp cymdeithasol iawn, sy’n gweithio ar lefelau sgil amrywiol. Mae croeso cynnes i aelodau newydd ac i syniadau crefft newydd.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â Delia McKee ar 01269 844993