Geidiaid

Mae’r Geidiaid yn cwrdd pob nos Iau yn y Neuadd (yn ystod tymhorau ysgol) 6.30pm – 8.30pm.  Y gost yw £2.50, sy’n cynnwys yswiriant ar gyfer pob person.

Mae Geidiaid rhwng 10 a 14 oed ac maent yn aelodau o fudiad Geidiaid Merched, sy’n fudiad lifrai byd-eang i ferched. Mae’n fudiad ar gyfer merched. Y merched sy’n arwain y ffordd, sy’n golygu eu bod yn gwneud y pethau maen nhw eisiau eu gwneud. Mae aelodau yn gwneud pob math o weithgareddau cyffrous mewn cyfarfodydd rheolaidd a digwyddiadau arbennig a gwyliau/gwersyll. Mae geidiaid yn gweithio mewn grwpiau bychain gyda chymorth gan arweinwyr o oedolion.  Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rosemary Rowlands ar 01269 860922 neu 07811 120192 neu e-bostiwch y Neuadd a bydd eich manylion yn cael eu pasio ymlaen.