Bingo

Cynhelir Bingo yn y Neuadd bob nos Fercher rhwng 8.00pm a 9.15pm.

Beth am ddod draw i fwynhau gêm gyfeillgar.  20c mynediad a gallwch chwarae 8 gêm (tai) am ddim ond 50c!  (prynwch gymaint o lyfrau ag y mynnwch).

Gallech ennill hyd at £50 ar y Belen Eira ar yr ail dŷ.

Er mwyn cael mwy o fanylion ffoniwch 01269 860966 neu e-bostiwch trwy ddefnyddio’r dudalen gyswllt uchod.